சட்டம்

'சட்டம் ஒருக்காலும் மனிதர்களுக்குள் அன்பை வளர்க்காது. ஆனால், அது என் மீதான வன்முறைகளில் இருந்து காப்பாற்றும்!'
- மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர்

புதன், 27 அக்டோபர், 2010

The results

DIRECT RECRUITMENT TO THE POST OF DISTRICT JUDGE
(ENTRY LEVEL) IN TAMILNADU JUDICIARY.

MARKS OBTAINED BY THE CANDIDATES
IN THE WRITTEN EXAMINATION HELD ON 03.10.2010.

to see the results click the link below:

http://www.hcmadras.tn.nic.in/dj-markslist.pdf

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக