சட்டம்

'சட்டம் ஒருக்காலும் மனிதர்களுக்குள் அன்பை வளர்க்காது. ஆனால், அது என் மீதான வன்முறைகளில் இருந்து காப்பாற்றும்!'
- மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர்

புதன், 12 அக்டோபர், 2011

தமிழக உள்ளாட்சி தேர்தலை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17 மற்றும் 19 தேதிகள் விடுமுறை விபரம்

 

தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தலை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17 மற்றும் 19 அன்று   அந்தந்த தேதிகளில் தேர்தல் நடைபெறும் பகுதிகளில் உள்ள அரசு துறைகள் மற்றும் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு அரசு விடுமுறையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த தமிழக அரசின் உத்திரவு கீழே:

ABSTRACT
Holidays – Holidays on Poll days for Local Body Elections, 2011 – Declaration of
holiday on the dates of poll [17.10.2011 (Monday) and 19.10.2011 (Wednesday)] as Holidays – Notified.
Rural Development and Panchayat Raj (PR-1) Department
G.O.(Ms.) No.76 Dated 11.10.2011
Read:
Tamil Nadu State Election Commission’s S.O.No.47/2011/TNSEC/PE-I, dated
21.9.2011.
* * *
ORDER:
The Tamil Nadu State Election Commission has notified the schedule for the ordinary elections to Local Bodies. The 1st phase of election is on Monday, the 17th October, 2011 and the 2nd phase of election is on Wednesday, the 19th October, 2011.
The Government have decided to declare the said days of Poll as public holidays under section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (Central Act XXVI of 1881). All Government Offices including industrial establishments of the Government and Government controlled bodies and all educational institutions will remain closed on
17.10.2011 in the areas where polling takes place in the first phase and on 19.10.2011 in the areas where polling takes place in the second phase.
2. Accordingly, the following Notification will be published in an Extra-ordinary issue of the Tamil Nadu Government Gazette, dated 11.10.2011.


NOTIFICATION
Under the Explanation to section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (Central Act XXVI of 1881), read with the Notification of the Government of India, Ministry of Home Affairs No.20-25-26, Public-I, dated the 8th June 1957, the Governor of
Tamil Nadu, hereby declares Monday, the 17th October 2011 and Wednesday, the 19th October 2011, the dates on which the poll for the ordinary election to the local bodies 2011 will take place, to be public holidays, in those areas wherever such poll takes place.


(BY ORDER OF THE GOVERNOR)

1 கருத்து:

நண்டு @நொரண்டு -ஈரோடு சொன்னது…

பயனுள்ள தகவல் .
தகவலுக்கு நன்றி.

கருத்துரையிடுக