சட்டம்

'சட்டம் ஒருக்காலும் மனிதர்களுக்குள் அன்பை வளர்க்காது. ஆனால், அது என் மீதான வன்முறைகளில் இருந்து காப்பாற்றும்!'
- மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர்

வெள்ளி, 4 அக்டோபர், 2013

காசோலை வழக்குகள் இனி இரண்டாவது சட்ட அறிவிப்பின் பேரிலும் தாக்கல் செய்யலாம்.

உச்ச நீதி மன்றம் 1998ல் இருந்து பின்பற்றி வந்த முறையை மாற்றி தீர்ப்பளித்துள்ளது. இனிமேல் காசோலை வழக்குகளை இரண்டாவது முறை கொடுக்கப்படும் அறிவிப்பின் பேரிலும் தாக்கல் செய்யலாம் என்று தீர்ப்பளித்துள்ளது. இதன் மூலம் காசோலை வழக்குகளை முதல் முறை கொடுத்த அறிவிப்பின் பேரிலேயே தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று இதுவரை இருந்த நிர்பந்தத்தை மாற்றியுள்ளது. இதனால் காசோலை வழக்குகள் தாக்கல் செய்வது குறையலாம் என்றும் நீதி மன்றங்களில் காசோலை வழக்குகளின் சுமை ஓரளவு குறையலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த தீர்ப்பினை காண இணைப்பை சொடுக்கவும்:

Link: http://judis.nic.in/supremecourt/imgs1.aspx?filename=39586

வெள்ளி, 6 செப்டம்பர், 2013

Madras High Court Security Arrangements

Notification No. 248 / 2013
The meeting of the Hon'ble Security Committee of the High
Court, Madras was convened on Thursday, the 5th day of September,
2013 at 10.15 a.m. in the Chambers of the Hon'ble the Acting
Chief Justice to review the security arrangements in the High
Court, both at the Principal Seat as well as its Madurai Bench,
and the following directions are issued:
� All the Advocates are required to produce the Advocates'
Identity Cards for gaining entry into the High Court.
� The litigants will be permitted inside the High Court
premises only upon production of proper authorization letter
from the advocates concerned.
� The above arrangement will come into immediate effect.
/ / By Order //
HIGH COURT, MADRAS P. KALAIYARASAN
DATED : 05.09.2013 REGISTRAR GENERAL

Madras High Court Security Arrangements

Notification No. 248 / 2013
The meeting of the Hon'ble Security Committee of the High
Court, Madras was convened on Thursday, the 5th day of September,
2013 at 10.15 a.m. in the Chambers of the Hon'ble the Acting
Chief Justice to review the security arrangements in the High
Court, both at the Principal Seat as well as its Madurai Bench,
and the following directions are issued:
� All the Advocates are required to produce the Advocates'
Identity Cards for gaining entry into the High Court.
� The litigants will be permitted inside the High Court
premises only upon production of proper authorization letter
from the advocates concerned.
� The above arrangement will come into immediate effect.
/ / By Order //
HIGH COURT, MADRAS P. KALAIYARASAN
DATED : 05.09.2013 REGISTRAR GENERAL

வெள்ளி, 24 ஆகஸ்ட், 2012

எழுதப்பட்ட மையின் வயதை கண்டறிய முடியாது - சென்னை உயர்நீதி மன்றம், மதுரை கிளை.

பெரும்பாலும் காசோலை வழக்குகளில் அவற்றை பூர்த்தி செய்ய உபயோகித்த மையின் வயதை கொண்டு வழக்கை நிரூபிக்க வழக்கறிஞர்கள் முயற்சி செய்வர்.

அவ்வாறு மையின் வயதை கண்டுபிடிக்கும் வசதி ஹைதரபாத் அரசு பரிசோதனைக் கூடத்தில் உள்ளது என்ற அடிப்படையில் இதுவரை தீர்ப்புகள் வழங்கப்பட்டு வந்தன. அத்தகைய ஒரு தீர்ப்பை இந்த வலை தளத்திலும் வெளியிட்டு இருந்தேன் (http://vskdiary.blogspot.in/2011/04/blog-post.html).

ஆனால் தற்போது அவ்வாறு வயதை கண்டறியும் வசதி நம் நாட்டில் எங்குமே இல்லை என்று முந்தைய தீர்ப்புகளையும் கவனத்தில் எடுத்துக் கொண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை கடந்த 18.7.2012 அன்று காசோலை வழக்கில் வழங்கப்பட்ட ஒரு தீர்ப்பில் கூறியுள்ளது.

அந்த தீர்ப்பின் முழு  வடிவமும் காண கீழே உள்ள எனது மற்ற வலை தளங்களை பார்க்கவும்.

http://vskesavan.blogspot.in/2012/08/age-of-ink-in-document-can-not-be.html

http://thevsklawfirmfamilylaw.blogspot.in/2012/08/age-of-ink-in-document-can-not-be.html

http://thevsklawfirmdeeds.blogspot.in/2012/08/age-of-ink-in-document-can-not-be.html

http://thevsklawfirm.blogspot.in/2012/08/age-of-ink-in-document-can-not-be.html

இந்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற வலைத்தளத்திலும் அந்த தீர்ப்பை பெறலாம்:

http://judis.nic.in/judis_chennai/qrydisp.aspx?filename=60539

ஞாயிறு, 8 ஜூலை, 2012

One of the most touching and thought provoking stories…

Every person who is far away from their parents and family, for jobs should read this heart touching story!!!

WRITTEN BY AN INDIAN ENGINEER.. 

“A Bitter Reality
As the dream of most parents I had acquired a degree in Engineering and joined a company based in USA , the land of braves and opportunity. When I arrived in theUSA , it was as if a dream had come true. Here at last I was in the place where I want to be. I decided I would be staying in this country for about Five years in which time I would have earned enough money to settle down in India . 

My father was a government employee and after his retirement, the only asset he could acquire was a decent one bedroom flat. I wanted to do some thing more than him. I started feeling homesick and lonely as the time passed. I used to call home and speak to my parents every week using cheap international phone cards. Two years passed, two years of Burgers at McDonald's and pizzas and discos and 2 years watching the foreign exchange rate getting happy whenever the Rupee value went down. 

Finally I decided to get married. Told my parents that I have only 10 days of holidays and everything must be done within these 10 days. I got my ticket booked in the cheapest flight. Was jubilant and was actually enjoying hopping for gifts for all my friends back home. If I miss anyone then there will be talks.. After reaching home I spent home one week going through all the photographs of girls and as the time was getting shorter I was forced to select one candidate. In-laws told me, to my surprise, that I would have to get married in 2-3 days, as I will not get anymore holidays. After the marriage, it was time to return to USA , after giving some money to my parents and telling the neighbors to look after them, we returned to USA . My wife enjoyed this country for about two months and then she started feeling lonely. The frequency of calling India increased to twice in a week sometimes 3 times a week. Our savings started diminishing.

After two more years we started to have kids. Two lovely kids, a boy and a girl, were gifted to us by the almighty. Every time I spoke to my parents, they asked me to come to India so that they can see their grand-children. Every year I decide to go toIndia … But part work, part monetary conditions prevented it. Years went by and visiting India was a distant dream. Then suddenly one day I got a message that my parents were seriously sick. I tried but I couldn't get any holidays and thus could not go to India ... The next message I got was my parents had passed away and as there was no one to do the last rites the society members had done whatever they could. 

I was depressed. My parents had passed away without seeing their grand children.

After couple more years passed away, much to my children's dislike and my  wife's joy we returned to India to settle down. I started to look for a suitable property, but to my dismay my savings were short and the property prices had gone up during all these years. I had to return to the USA ...

My wife refused to come back with me and my children refused to stay in India ... My 2 children and I returned to USA after promising my wife I would be back for good after two years.

Time passed by, my daughter decided to get married to an American and my son was happy living in USA ... I decided that had enough and wound-up every thing and returned to India ... I had just enough money to buy a decent 02 bedroom flat in a well-developed locality. 

Now I am 60 years old and the only time I go out of the flat is for the routine visit to the nearby temple. My faithful wife has also left me and gone to the holy abode.

Sometimes, wondered was it worth all this?

My father, even after staying in India , Had a house to his name and I too have the same nothing more. I lost my parents and children for just ONE EXTRA BEDROOM.  Looking out from the window I see a lot of children dancing. This damned cable TV has spoiled our new generation and these children are losing their values and culture because of it. I 20get occasional cards from my children asking I am alright. Well at least they remember me.

Now perhaps after I die it will be the neighbors again who will be performing my last rights, God Bless them. 

But the question still remains 'was all this worth it?'
I am still searching for an answer...... ............ ..!!!

START THINKING
IS IT JUST FOR ONE EXTRA BEDROOM???
LIFE IS BEYOND THIS …...

DON'T JUST LEAVE YOUR LIFE ……..
START LIVING IT …….
LIVE IT AS YOU WANT IT TO BE …”