சட்டம்

'சட்டம் ஒருக்காலும் மனிதர்களுக்குள் அன்பை வளர்க்காது. ஆனால், அது என் மீதான வன்முறைகளில் இருந்து காப்பாற்றும்!'
- மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர்

புதன், 27 அக்டோபர், 2010

CANDIDATES SHORT LISTED FOR VIVA VOCE

DIRECT RECRUITMENT TO THE POST OF DISTRICT JUDGE
(ENTRY LEVEL) - CANDIDATES SHORT LISTED FOR
VIVA VOCE

 

to see the list of candidates click the link below:

http://www.hcmadras.tn.nic.in/dj-shortlisted.pdf

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக